Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Politikalar

Teknobil Telekom, oluşturmuş olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yapısı ile  iş ihtiyaçları, kanunlar ve yasal düzenlemelere ilişkin beklentileri karşılamak için tespit edilen bilgi güvenliği gereksinimlerini değerlendirir ve adresler. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin işletilmesi ile bilgi güvenliği riskleri belirlenmekte, değerlendirilmekte ve kontrol edilmektedir. Teknobil Telekom Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin şekilde işletilmesi için uygun görevlendirmeleri yapar ve gerekli desteği sağlar. Teknobil Telekom çalışmalarına katkıda bulunan tüm tarafların benimsemesi gereken Bilgi Güvenliği gereksinimlerinin çerçevesini çizmek için Bilgi Güvenliği Politikaları oluşturulmuştur. Bilgi Güvenliği Politikaları, Teknobil Telekom çalışanlarını ve birlikte iş yapılan üçüncü tarafları kapsamaktadır.

Teknobil Telekom Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin etkin olarak çalıştığının kontrolü amacıyla bağımsız gözden geçirmelerin / gerçekleştirilmiş olmasını ve sonuçların raporlanmasını sağlar.